8 ASNs

connected

23 VLANs

interconnected

1.72 Gbit

traffic peak

IPv4/6

ready

40GE

ready

PoIX - Dostupné služby

 • Verejná prepojovacia VLAN IPv4 a IPv6
 • Privátne prepoje (private interconnections, PI) prostredníctvom VLAN
 • 1GE, 10GE a 40GE porty
 • Možnosť pripojit sa priamo do lokalít PoIX alebo vzdialene prostredníctvom partnerov PoIX
 • Dva route servery pre jednoduchú výmenu routovacích záznamov
 • IXP manager pre jednoduchú správu a evidenciu peeringov, kontaktov
↑TOP

Ako sa pripojiť

Podmienky pre pripojenie do verejnej siete PoIX:
 • Mať pridelený vlastný autonómny systém (AS number)
 • Vlastný verejný adresný priestor
 • Router s podporou BGP-4 (Cisco, Juniper, Mikrotik, ...). Statické routovanie a IGP routovacie protokoly (EIGRP, OSPF, RIP, IS-IS) nie sú povolené.
 • Zariadiť prepojenie dátového kábla (optického) do lokalít PoIX alebo
 • Pripojiť sa prostredníctvom partnerov PoIX (o možnosti pripojiť sa prostredníctvom partnerov sa informujte na adrese poix@poix.sk)
Podmienky pre PI (private interconnection) prepoje:
 • Zariadiť prepojenie dátového kábla (optického) do lokalít PoIX alebo
 • Pripojiť sa prostredníctvom partnerov PoIX (o možnosti pripojiť sa prostredníctvom partnerov sa informujte na adrese poix@poix.sk)
 • Zariadenie s podporou 802.1Q enkapsuláciou
Proces pripojenia:
 1. Požiadať o pripojenie na adrese poix@poix.sk
 2. Spojíme sa s vami a vyladíme detaily
 3. Spoločne zabezpečíme prepojenie dátového kábla
 4. Získate prístup do IXP manager
 5. Pridelíme vám IPv4/IPv6 adresu v prípade verejného peeringu, VLAN ID v prípade PI
 6. Kontaktujte noc@poix.sk potom, čo je kabeláž a prepojenie hotové
↑TOP

Zoznam lokalít

PoIX POP1
Jána Hollého 14, Prešov, Slovakia
1GE, 10GE
PoIX POP2
Volgogradská 88, Prešov, Slovakia
1GE, 10GE, 25GE, 40GE
PoIX partner POP
36 POPs in the territory of Prešov, Slovakia
1GE, 10GE
↑TOP

Technické informácie

Aktuálny dátový tok:


Štatistika prípojok | Deň | Týždeň | Mesiac | Rok

Topológia siete:

Route servery:
Dva route servery postavené na routovacom daemone Bird zjednodušujú systém peeringových prepojení, keďže nie je nutné nadväzovať individuálne BGP relácie. Propagáciu prefixov na route serveroch je možné riadiť pomocou BGP komunít alebo aj nastavenim v IXP manager (Peering > Peering Manager > Peers > Move to Rejected/Ignored). Route servery nepridávajú svoje ASN do AS_PATH, takže je potrebné nakonfigurovať svoj router tak, aby nevynucoval prvé ASN (no bgp enforce-first-as, enforce-first-as disable, undo check-first-as)

Príklad nastavení BGP:

ip prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_4 seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 32
ip prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4 seq 5 permit X.X.X.X/24
ip prefix-list PL_POIX_BLACKHOLE_OUT_4 seq 5 permit Y.Y.Y.Y/32
ipv6 prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_6 seq 5 permit ::/0 le 128
ipv6 prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 seq 5 permit XXXX:YYYY:ZZZZ::/48

route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_4 permit 10
 match ip address prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_4
 set local-preference 125
!
route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4 permit 10
 match ip address prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4
 set community 65501:65501 additive
!
route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4 permit 20
 match ip address prefix-list PL_POIX_BLACKHOLE_OUT_4
 set community 65535:666 additive
!
route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_6
 set local-preference 125
!
route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6
 set community 65501:65501 additive
!

router bgp <YOUR_ROUTER_ASN>
 bgp router-id <YOUR_ROUTER_ID>
 no bgp enforce-first-as
 neighbor 185.1.234.1 remote-as 201090
 neighbor 185.1.234.1 description PoIX-RS1-IPv4
 neighbor 185.1.234.2 remote-as 201090
 neighbor 185.1.234.2 description PoIX-RS2-IPv4
 neighbor 2001:7f8:124::1 remote-as 201090
 neighbor 2001:7f8:124::1 description PoIX-RS1-IPv6
 neighbor 2001:7f8:124::2 remote-as 201090
 neighbor 2001:7f8:124::2 description PoIX-RS2-IPv6
!
address-family ipv4
 network X.X.X.X mask 255.255.255.0
 network Y.Y.Y.Y mask 255.255.255.255
 neighbor 185.1.234.1 activate
 neighbor 185.1.234.1 send-community both
 neighbor 185.1.234.1 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 185.1.234.1 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_4 in
 neighbor 185.1.234.1 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4 out
 neighbor 185.1.234.2 activate
 neighbor 185.1.234.2 send-community both
 neighbor 185.1.234.2 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 185.1.234.2 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_4 in
 neighbor 185.1.234.2 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_4 out
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6
 network XXXX:YYYY:ZZZZ::/48
 neighbor 2001:7f8:124::1 activate
 neighbor 2001:7f8:124::1 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 2001:7f8:124::1 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_6 in
 neighbor 2001:7f8:124::1 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 out
 neighbor 2001:7f8:124::1 prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 out
 neighbor 2001:7f8:124::2 activate
 neighbor 2001:7f8:124::2 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 2001:7f8:124::2 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_IN_6 in
 neighbor 2001:7f8:124::2 route-map RM_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 out
 neighbor 2001:7f8:124::2 prefix-list PL_POIX_ROUTE_SERVERS_OUT_6 out
 exit-address-family
 !

↑TOP